Skip to main content
lediga tjänsterNyheter

Platschef eller Arbetsledare – Byggnation och projekt

By 25 maj, 2024juni 24th, 2024No Comments

PC bygg växer och har behov av fler engagerade medarbetare för kommande projekt på gång. Bland annat söker vi en platschef tillika arbetsledare för omgående anställning.

Vid intresse skicka CV och personligt brev till personal@pcbygg.se.

Platschef eller Arbetsledare – Byggnation och projekt

 Nyckelkompetenser 

1. Ansvarstagande
2. Kommunikativ
3. Samarbetsförmåga
4. Strukturerad 

 Specifika ansvar/arbetsområden 

 • Aktivt medverka i och ta ansvar för egen kompetensutveckling inom PC Byggs . Vilja att bygga CV och kompetensbreddning. 
 • Aktivt medverka i produktionsstartmöte 
 • Arbeta mot styrande dokument enligt kontrollprogram 
 • Ansvar för tillämpningen av fastställda krav och handlingsplaner 
 • Delaktig i planeringen av produktionen 
 • Ta fram produkt- och metodval 
 • Delaktighet i resurs/personal planering utifrån upprättad tidsplan 
 • Aktivt arbeta med Systematiska Arbetsmiljöarbetet och löpande återrapportera tillbud och olycksrapporter. Utföra skyddsronder och säkerställa rent bygge. 
 • Avropa köp på avtal. 
 • Delaktighet i arbetet med projektekonomi och prognosarbete 
 • Upprätta avvikelserapporter 
 • Medverka i projektrelaterade möten så som start, samordnings- och byggmöten. 
 • Vara delaktig i besiktningsprocessen 
 • Befattningsbeskrivning Arbetsledare den 25 maj 2021  
 • Aktivt medverka till erfarenhetsåterföring 

 Formella/övergripande ansvarsområden 

 • Miljö och Arbetsmiljö (delegerade arbetsuppgifter) – befogenhet att inom ramen för delegerade arbetsuppgifter fatta beslut om miljö och arbetsmiljö för det enskilda projektet. Rätt att avvisa medarbetare och UE som inte följer ordnings- och skyddsregler 
 • Produktion – befogenhet att planera och bereda arbetsmoment 
 • Personal – rättigheter och skyldigheter att leda och fördela arbetet 
 • Kvalitet – rätt att påkalla rättelse av del i utfört arbete när så krävs. Rätt att kräva arbetsberedning och signerad egenkontroll av utfört arbete. 

Kunskap/erfarenhet i tjänsten 

 • Ingenjörsutbildning eller erfarenhet med intern kompetensutveckling 
 • Kunskap och praktisk erfarenhets inom produktion, planering och arbetsledning (kalkyl och inköp) 
 • Kunskap om lagar och avtal som är relevanta för branschen 
 • Kunskap om policys och riktlinjer i företaget 
 • Goda kunskaper i relevanta delar av Microsoft Office och Next