Skip to main content
lediga tjänsterNyheter

Projektledare – Byggnation och projekt

By 11 juni, 2024juni 24th, 2024No Comments

PC bygg accelererar och går in i en ny fas med flera kommande projekt på gång. Därför söker vi en projektledare för omgående anställning.

Vid intresse skicka CV och personligt brev till personal@pcbygg.se.

Projektledare – Byggnation och projekt

 Nyckelkompetenser 

1. Ansvarstagande
2. Kommunikativ
3. Samarbetsförmåga
4. Strukturerad 

Specifika ansvar/arbetsområden i befattningen

 • Ansvarar för att vi efterlever god ordning, tydlig kommunikation och effektivtet i projekt.
 • Delaktig i planeringen av produktionen
 • Aktivt medverka i produktionsstartmöte 
 • Arbeta mot styrande dokument enligt kontrollprogram 
 • Ansvar för tillämpningen av fastställda krav och handlingsplaner 
 • Ta fram produkt- och metodval 
 • Delaktighet i resurs/personal planering utifrån upprättad tidsplan 
 • Aktivt arbeta med Systematiska Arbetsmiljöarbetet och löpande återrapportera tillbud och olycksrapporter. Utföra skyddsronder och säkerställa rent bygge. 
 • Avropa köp på avtal. 
 • Delaktighet i arbetet med projektekonomi och prognosarbete 
 • Upprätta avvikelserapporter 
 • Medverka i projektrelaterade möten så som start, samordnings- och byggmöten. 
 • Vara delaktig i besiktningsprocessen 
 • Aktivt medverka till erfarenhetsåterföring 
 • Aktivt medverka i och ta ansvar för egen kompetensutveckling inom PC Byggs.

 Formella/övergripande ansvarsområden 

 • Miljö och Arbetsmiljö (delegerade arbetsuppgifter) – befogenhet att inom ramen för delegerade arbetsuppgifter fatta beslut om miljö och arbetsmiljö för det enskilda projektet. Rätt att avvisa medarbetare och UE som inte följer ordnings- och skyddsregler 
 • Produktion – befogenhet att planera och bereda arbetsmoment 
 • Personal – rättigheter och skyldigheter att leda och fördela arbetet 
 • Kvalitet – rätt att påkalla rättelse av del i utfört arbete när så krävs. Rätt att kräva arbetsberedning och signerad egenkontroll av utfört arbete. 

Kunskap/erfarenhet i tjänsten 

 • Ingenjörsutbildning eller erfarenhet med intern kompetensutveckling 
 • Kunskap och praktisk erfarenhets inom produktion, planering och arbetsledning (kalkyl och inköp) 
 • Kunskap om lagar och avtal som är relevanta för branschen 
 • Kunskap om policys och riktlinjer i företaget 
 • Goda kunskaper i relevanta delar av Microsoft Office och Next