Skip to main content

Vår arbetschef Joakim Hansson ansvarar för alla arbeten och relationer med våra beställare.

Kontakta honom för mer information.

Joakim Hansson
Arbetschef
073-933 27 95
joakim.hansson@pcbygg.se

RELATION – TILLGÄNGLIGHET – TRANSPARENS

PC Bygg är specialiserad på samarbeten med Bostadsrättsföreningar. Med lång erfarenhet och flera framgångsrika projekt och samarbeten med föreningar och beställare kan vi leverera enligt förväntan och behov.

Varje fastighet är unik och kräver rätt omsorg och förvaltning. Tillsammans med styrelsen kan vi arbete fram hållbara underhållsplaner och aktivitetsflöden för att hålla skicket på fastigheten i framkant. Det viktigaste för oss är att de boende alltid skall sättas i första rummet och att oavsett vad som sker att de är trygga och känner sig tillfreds i sin bostad.

PC gruppen är företaget med lokal förankring nära kunderna med relation som ett av våra värdeord. Vi är alltid tillgängliga och sist men inte minst är vi transparenta. Vi använder oss av affärssystemet Next och är ISO Certifierade 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 . 

Organisation

Vi är en slimmad organisation där det förekommer en minimal personalomsättning. Det gäller helan koncernen som består av PC Bygg som huvudbolag med Grafiten plåtslageri och EPIC måleri som dotterbolag. I vår koncern finns en stor stödorganisation i form av KMA-stöd, projektstöd och ekonomistöd. Personalvård är en viktig del inom företaget bland annat genom med fortlöpande utbildningar.

Kompetens

Vår personal har alla lång erfarenhet inom ramavtalsarbete,tillbyggnad/nyproduktion, renovering och lokalanpassningar. Deta säkerställer vi genom dokumenterade CV, intyg och referensprojekt. Vi följer svenska lagars utbildningskrav och har en utbildningsmatris för varje yrkesarbetare och tjänsteman.

Arbetssätt

Vi använder affärssystemet Next. Det är et digitalt verktyg för affärs- och projekthantering där hela verksamheten följs upp. En samlad plats för alla arbetsordrar som hjälper oss at ha koll på statusen för varje enskild arbetsorder som även är kopplad mobilt så at YA (yrkesarbetare) kan se arbetsorder ute på plats i mobilen. Deta system kan även kunden få tillgång till. Alla på företaget besitter kunskap om systemet vilket säkerställer att det alltid finns personal som kan hjälpa till och dokumentera. Vårt arbete i Next följer vårt ledningssystem.

Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö/

I vårt system Next har vi en KMA del där vi har alla dokument som är lagkrav kopplade till arbetsordrar och projekt. Vi följer ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, i hela vårt system. Kunden kan ta del av allt KMA arbete i vårt system. Vi arbetar med KMA på våra månadsmöten och i det årliga arbetet. Vi arbetar med SAM dagligen.

Vi har kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy som vi följer och arbetar med i det dagliga arbetet.