Skip to main content
lediga tjänsterNyheter

Arbetsledare – Byggnation och projekt

By 25 september, 2022september 30th, 2022No Comments

PC bygg accelererar och har många spännande utmaningar genom kommande projekt på gång. Därför söker vi en arbetsledare för omgående anställning.

Vid intresse skicka CV och personligt brev till vår rekryteringsansvarige, Joakim Hansson joakim@pcbygg.se.

Arbetsledare – Byggnation och projekt

 Nyckelkompetenser 

1. Ansvarstagande
2. Kommunikativ
3. Samarbetsförmåga
4. Strukturerad 

 Specifika ansvar/arbetsområden 

 • Aktivt medverka i och ta ansvar för egen kompetensutveckling inom PC Byggs . Vilja att bygga CV och kompetensbreddning. 
 • Aktivt medverka i produktionsstartmöte 
 • Arbeta mot styrande dokument enligt kontrollprogram 
 • Ansvar för tillämpningen av fastställda krav och handlingsplaner 
 • Delaktig i planeringen av produktionen 
 • Ta fram produkt- och metodval 
 • Delaktighet i resurs/personal planering utifrån upprättad tidsplan 
 • Aktivt arbeta med Systematiska Arbetsmiljöarbetet och löpande återrapportera tillbud och olycksrapporter. Utföra skyddsronder och säkerställa rent bygge. 
 • Avropa köp på avtal. 
 • Delaktighet i arbetet med projektekonomi och prognosarbete 
 • Upprätta avvikelserapporter 
 • Medverka i projektrelaterade möten så som start, samordnings- och byggmöten. 
 • Vara delaktig i besiktningsprocessen 
 • Befattningsbeskrivning Arbetsledare den 25 maj 2021  
 • Aktivt medverka till erfarenhetsåterföring 

 Formella/övergripande ansvarsområden 

 • Miljö och Arbetsmiljö (delegerade arbetsuppgifter) – befogenhet att inom ramen för delegerade arbetsuppgifter fatta beslut om miljö och arbetsmiljö för det enskilda projektet. Rätt att avvisa medarbetare och UE som inte följer ordnings- och skyddsregler 
 • Produktion – befogenhet att planera och bereda arbetsmoment 
 • Personal – rättigheter och skyldigheter att leda och fördela arbetet 
 • Kvalitet – rätt att påkalla rättelse av del i utfört arbete när så krävs. Rätt att kräva arbetsberedning och signerad egenkontroll av utfört arbete. 

Kunskap/erfarenhet i tjänsten 

 • Ingenjörsutbildning eller erfarenhet med intern kompetensutveckling 
 • Kunskap och praktisk erfarenhets inom produktion, planering och arbetsledning (kalkyl och inköp) 
 • Kunskap om lagar och avtal som är relevanta för branschen 
 • Kunskap om policys och riktlinjer i företaget 
 • Goda kunskaper i relevanta delar av Microsoft Office och Next