Skip to main content
Nyheter

Ännu en godkänd revision för våra ledningssystem för Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö

By 8 april, 2024No Comments

Med fokus på ständiga förbättringar inom våra verksamheter växer vi som bolag.

Under veckan som gått har vi haft en revisor från qValify som har granskat våra ledningssystem och tillämpningen i vår löpande verksamhet. Det var för tre år sedan som vi första gången blev ISO-certifierade och sedan dess jobbat aktivt med implementeringen av ledningssystemen i våra dagliga processer.

Några trevliga kommentarer och positiv feedback från revisorn

  • Väl genomförd internrevision som hänvisar tydligt till granskning av standardkrav och med tydliga avvikelser.
  • Er årsarbetsplan hjälper er i ert regelbundna KMA-arbete.
  • Ni jobbar effektivt med ständiga förbättringar.
  • Proaktiv inköpsplanering med samordning av leveranser gynnar miljön positivt samt är kostnadseffektivt.
  • Högt säkerhetstänk.
  • Bra ordning och reda på byggarbetsplats (Juno).

-”Det var ett strategiskt steg att ta då, säger vår VD Pontus BergqvistPC  hade sedan starten 2014 utvecklats från ett byggserviceföretag till ett byggprojektföretag, och för att ta oss an och lämna anbud mot offentliga sektorn krävdes det många gånger att man var ISO-certifierade enligt ISO-9001 och ISO-14001. Det roliga är att det från att ha varit ett måste med ”ISO”, så har det idag blivit en del av våra dagliga rutiner. Vi jobbade förhållandevis standardiserat och systematiskt innan, men nu har vi låst processerna och utvecklar dem löpande på ett smakfullt sätt.”  

Under våren har vi strukturerat om organisationen och skapat ett paraply av företag under moderverksamheten PC Gruppen AB. Det gör att alla dotterbolag hamnar under samma ISO-certifikat. Bland annat så är vårt Måleri, Epic, numera certifierade. Något som vi är väldigt stolta över.

Nästa steg är nu att utveckla vårt intranät och skapa en kultur kring detta med våra medarbetare. Ledningssystemet, med tillhörande processkartor utgör kärnan i vår verksamhetshandbok, och denna är tillgänglig i vårt intranät i sharepoint. Något som vi tar med oss framåt nu är att utveckla våra interna mötesrutiner och förbättra framdriften ytterligare för vår utveckling inom bolagen, säger Joakim Hansson, som är ansvarig för KMA-arbetet inom PC Gruppen.