Skip to main content
Nyheter

Trollhättan blir löpande vackrare uppifrån

By 9 februari, 2024februari 13th, 2024No Comments

Första projektet via tilldelning inom vårt takavtal med Trollhättans stad är färdigställt

Tillsammans med våra underentreprenörer har vi under senhösten utfört takrenoveringar på två klassiska byggnader som många känner till. Det ena är Åsakas byggdegård där vi har lagt om pappen, sett över underarbetet och åtgärdat fel och skador. Samtidigt har vi även utfört plåtarbeten och bytt takfot samt vindskivor runtomkring.

-”Det är inget som syns från sidan när man passerar byggnaden på väg 42 österut mot Alingsås, men om man kommer med flyg så möts man av ett svart och elegant tak. Västflygs inflygning går över här, så det är möjligt att någon tänker på det”, säger Joakim Hansson, arbetschef på PC Bygg.

I samma uppdrag ingick även renovering av taket på toaletterna vid Trollhättans kyrka. Beställaren är Trollhättans stad, och projektledaren Alexander Antonsson har varit engagerad och noggrann i uppföljningen och kommunikationen under arbetets gång.