Skip to main content
Nyheter

Trollhättans främsta hörn uppdateras

By 22 december, 2023december 29th, 2023No Comments

Nyströms hörna ägs och förvaltas av Willhem som nu valt att modernisera och renovera fastigheten på olika plan tillsammans med oss på PC Bygg

Under hösten 2023 har vi påbörjat en omfattande renovering och modernisering av fastigheterna vid Nyströms hörna i Trollhättan. Byggnaderna är uppförda under 50- och 60-talet och har sedan dessa varit med och utgjort en del av stadens identitet.

PC Bygg har bland annat utfört reprationer och renoveringar av fasaderna mot innergården. Fastigheten som helhet, ägs och förvaltas av Willhem, består av tre olika byggnader av lite olika snitt gällande fasadattribut. Det är både tegel och putsat.

En spännande del av projektet utgörs av i iordningställande av den gamla aula-liknade lokalen på innergården. Sedan begynnelsen har det välvda taket bestått av glasbetong, som dock genom åren har börjat läcka in vatten, från regn och rusk. Tyvärr fick vi ta ner det nästa unika betongglastaket och har i stället ersatt det med limträbalkar och plåt. Nya uttag för fönster har gjorts utmed väggarna för nytt och bättre ljusinläpp i lokalen. Tillsammans med Willhem och en ny hyregäst hoppas vi kunna vara med och utveckla lokalen till något extraordinärt för framtiden. Denna hyresgäst söker man efter i skrivande stund.

Renovering omfattar det stora källargaraget med ett stort antal parkeringsplatser för fastighetens hyresgäster. Där håller vi på att bila bort ytan av betongbeläggningen med en vattenbilmaskin. Med ett vattentryck på 2500 bars, fräser den bort hela 5 centimeter av betongen. Vi kommer anlägga nya avlopp och vattenledningar i golvet och sedan lägga på en ny yta med asfalt.

Projektet löper på under våren 2024.